Välkommen

Varmt välkommen till Huvudsta Vårdcentral i Solna!

Huvudsta Vårdcentral arbetar vi med tre viktiga ledord – omtanke, kvalitet och tillgänglighet. Alla medarbetare strävar dagligen efter att våra patienter ska känna sig hörda, trygga och väl bemötta.             

Vi vill här meddela att Dr Jonason har gått i pension.   

Vår medarbetare Dr Catharina Jonason gick i pension vid nyårsskiftet.

Patienter  som är listade hos dr Jonason kommer att erbjudas en ny husläkare på vårdcentralen.

Vi önskar Dr Jonason en välförtjänt ledighet efter lång tid på Huvudsta Vårdcentral.

 

Nya rekommendationer för COVID 19 vaccinationer som gäller fr.o.m. 1 mars 2023

Du kan boka tid för vaccination via

  1. Appen Alltid Öppet,
  2. Telefonbokning (08-428 429 30 mellan kl. 08-19),
  3. Drop-in Hagastaden, Hagaesplenaden 56

Vårdcentralen vaccinerar endast i undantagsfall då vi prioriterar äldre inom basal hemsjukvård.

Beroende på din ålder, rekommenderas följande beträffande påfyllnadsdoser COVID-19

  • 80 år och äldre

Två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

  • 65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

En dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

  • 50–64 år

En dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

  • 18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos.

Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023.

Tre doser grundvaccination kommer dock att finnas tillgänglig för åldersgruppen. Det kommer också finnas en dos tillgänglig för dem som redan har en grundvaccination. Doserna kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp och kommer finnas tillgängliga under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.