Annons ST-läkare

Blivande ST-läkare i Allmän Medicin

Huvudsta vårdcentral är en mycket välfungerande vårdmottagning belägen i Huvudsta centrum i Solna, väl knuten med allmänna kommunikationsvägar. 

Vårdcentralen arbetar med primärvårdsuppdrag från Region Stockholm och har högt förtroende hos våra cirka 8000 patienter i olika åldrar, listade hos oss.

Vårdcentral präglas av brett prestigelöst samarbete och ömsesidig dialog mellan personalkategorier, god arbetsmiljö, högt patentsäkerhetstänk, korta beslutsvägar, stabilt ledarskap och kontinuerlig strävan att erbjuda god och säker vård till våra patienter. 

Vi söker nu en blivande ST-läkare på heltid/deltid. Tjänsten är tillsvidare och inleds med 3-6 månaders provanställning innan antagning till ST-programmet i Allmänmedicin sker. 

I arbetsuppgifterna ingår mottagningsarbete, hembesök, distansbesök per videolänk, kollegiala möten med olika personalkategorier (KOL/Astma- och diabetessjuksköterskor, distriktssköterskor, psykologteam, hemsjukvårdsteam samt REKO) samt fortbildning.

I och med att du arbetar som läkare under fortbildning är du garanterad handledning från dag 1. Handledning ges av erfarna distriktsläkare, av vilka merparten själva har fortbildat sig till distriktsläkare på samma vårdcentral. Regelbundna kollegiala diskussioner beträffande patientfall, allmänmedicinskt arbetssätt, vårdprogram, kliniska artiklar från Läkartidningen och övriga medicinska tidskrifter är mer regel än undantag. 

Du får även tillgång till vår stöddokumentation från verksamhetschef och handledare till ST-läkarna. Du får även tillgång till ”Klinisk Bulletin” – vårdcentralens unika sammanfattande dokumentation av kliniska rutiner med allmänmedicinsk anknytning som ges ut ett antal gånger per år. ”Öppen dörr” policy tillämpas för att ge löpande handledning till dig samt kontinuitet i kliniska beslut för våra patienter. Dokumentation av årskontroller görs med fokus på åtgärd och planering för att medarbetaren och likaså patienten kan följa ”den röda tråden” i utredningar och uppföljningar. Mottagningen har sedan ett antal år tillbaka ”tal till text” tjänst för synkron journaldokumentation i TakeCare och ligger i framkant beträffande användandet av nya arbetssätt med bibehållet fokus på personalens arbetsmiljö och patientsäkerhet. 

Handledaren går på regelbundna distriktsläkarutbildningar för att hålla sig ajour med utvecklingen inom det allmänmedicinska området.

Vi är en populär arbetsplats och är nu i expansionsfas på grund av nyinflyttning inom vårt upptagningsområde.

Du erbjuds en läkarledd arbetsplats präglad av arbetsglädje, högt i tak och personligt engagemang. Den lokala enhetens självstyre säkerställer en stabil organisation med fokus på medarbetarens personliga utveckling och tillvaratagande av individuella kompetenser. Individuell lönesättning tillämpas. Vi har kollektivavtal och är anknutna till företagshälsovård.

Egenskaper som krävs förutom formella kvalifikationer är att du är noggrann, vill ta hand om människor, tar personligt ansvar, gärna arbetar teambaserat och vill aktivt delta i vårt unika allmänmedicinska koncept.

Frågor och ansökan med personligt brev och CV, skickas till sa@huvudstavard.se.

Välkommen med din ansökan! 

Sanjay Ahuja, leg.läk; med.dok

Specialist i Allmän Medicin /VD Huvudsta Vårdcentral

Storgatan 70 A, Solna