Om du varit i något av de områden där smittspridning av coronavirus förekommer

Om du varit i något av de områden där smittspridning av coronavirus förekommer (Kinas fastland, Hongkong, Iran, Sydkorea och Norra Italien) eller varit i kontakt med någon med Covid-19 och inom 14 dagar efter avresan insjuknar i feber, hosta eller andningsbesvär ska du ringa 1177. Du får då information om var provtagning ska genomföras för att se om du har smittats av det nya coronaviruset.
If you suspect infection with corona virus please call 1177!