Basal hemsjukvård

Basal hemsjukvård definieras som hälso- och sjukvård som ges i patientens hem som inte kräver specialiserad palliativ eller avancerad öppenvård i hemmet.
Patienten ska på grund av medicinska eller andra skäl ha behov av hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet som ska vara varaktiga och beräknas kvarstå under minst 14 dagar. Patienten ska dessutom ha behov av minst två hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet per kalendermånad.
Enbart hög ålder eller svårigheter att ta sig till vårdcentral pga. vinterförhållanden är inte skäl för att kvalificera sig till basal hemsjukvård”

När du skrivs in i basal hemsjukvård planerar hemsjukvårdsteamet din vård och behov av insatser. I hemsjukvårdsteamet ingår distriktsläkare, distriktssköterskor och undersköterskor. Vi samarbetar även med övriga vård- och omsorgsaktörer samt överrapporterar till vårdgivare som har uppdraget kvällar, nätter och helger.

Planeringen sker tillsammans med dig och dina anhöriga.