COVID 19 VACCINATIONER

Tillgången på vaccin avgör när vaccinationen av olika målgrupper kan starta och i vilken takt det det kan genomföras.

Fas 1 – är invånare över 18 år som har insatser från hemsjukvård, assistenter eller hemtjänst samt vuxna personer i samma hushåll. Vaccinationer påbörjas v 8 – 12 .

Fas 2- Invånare födda 1956 eller tidigare. Specifika riskgrupper , personer som genomgått transplantationer mm. All personal inom hälso och sjukvård. Ännu inget besked om startdatum.

Fas 3 – invånare över 18 – 64 år som tillhör riskgrupp. Invånare födda mellan 1957-1961. Finns inget besked om startdatum.