Diabetes Sjuksköterska

Huvudsta vårdcentral är en välfungerande vårdmottagning belägen i Huvudsta centrum i Solna, väl knuten med allmänna kommunikationsvägar. 

Vårdcentralen arbetar med primärvårdsuppdrag från Region Stockholm och har högt förtroende hos våra cirka 7800 patienter i olika åldrar, listade hos oss.

Vårdcentralen präglas av brett prestigelöst samarbete och ömsesidig dialog mellan personalkategorier, god arbetsmiljö, högt patentsäkerhetstänk, korta beslutsvägar, stabilt ledarskap och kontinuerlig strävan att erbjuda god och säker vård till våra patienter. 

Vår nuvarande diabetessjuksköterska Iréne går i pension. Därmed söker vi en specialistsjuksköterska med vidareutbildning inom diabeteskompetens alternativt en distriktssköterska med erfarenhet av diabetes. Tjänsten är på 50–100%. 6 månaders provanställning tillämpas innan tjänsten går över till tillsvidareanställning. 

I arbetsuppgifterna ingår mottagningsarbete med egna patienter, telefonrådgivning, förskrivning av hjälpmedel, samordning av årskontroller och uppföljning för diabetiker inklusive ögonbottenundersökningar och medicinsk fotvård för diabetiker, rådgivning kring beteende- och livsstilsförändringar samt arbete med att säkra vårdkvalitet för diabetespatienter. 

Du kommer att arbeta självständigt men även samarbeta brett med läkarteamet kring diabetespatienter. ”Öppen dörr” policy tillämpas för att ge löpande stöd till dig samt kontinuitet i kliniska beslut för våra patienter. Du förväntas att hålla dig ajour med utvecklingen inom olika aspekter av diabetesvård inom ett allmänmedicinskt perspektiv.

Vi är en populär arbetsplats och är nu i expansionsfas på grund av nyinflyttning inom vårt upptagningsområde.

Du erbjuds en arbetsplats präglad av arbetsglädje, högt i tak och personligt engagemang. Den lokala enhetens självstyre säkerställer en stabil organisation med fokus på medarbetarens personliga utveckling och tillvaratagande av individuella kompetenser. Individuell lönesättning tillämpas. Vi har kollektivavtal och är anknutna till företagshälsovård.

Egenskaper som krävs förutom formella kvalifikationer är att du är noggrann, vill ta hand om människor, tar personligt ansvar, gärna arbetar förebyggande samt teambaserat och vill utveckla dig och ditt uppdrag.

Frågor och ansökan med personligt brev och CV, skickas till sa@huvudstavard.se.

Välkommen med din ansökan!

Sanjay Ahuja, leg.läk,med.dok
Specialist i Allmän Medicin /VD Huvudsta Vårdcentral

Storgatan 70 A, Solna
Mobil 070-357 67 85 

Diabetessjuksköterska
Iréne nås på tel.
08-400 506 18 alt. 
073-9816251 (Ons-Fre)