Hälsokontroll

Hos oss är du välkommen att boka ett läkarbesök för en hälsokontroll.

Syftet med en hälsokontroll är att gå igenom dina riskfaktorer som kan påverkar din hälsa negativt. Därutöver görs blodprovtagning och en kroppslig undersökning för att upptäcka sjukdomar i god tid.

Detta ingår i en hälsokontroll:

  • Längd och vikt för att beräkna BMI, dvs Body Mass Index.
  • EKG (Elektrokardiogram, dvs registrering av hjärtaktivitet i vila)
  • Kontroll av blodtryck.
  • Syntest.
  • Kroppslig undersökning
  • Provtagning: blodprov, blodsocker, snabbsänka, kolesterolprov,njur- och leverprover, ämnesomsättningsprov (s k TSH) för kvinnor över 50 år samt prostataprov för män över 50 år.
  • Kontroll av blodtryck.

Du får träffa en läkare som gör en kroppslig undersökning och går igenom provresultat och det allmänna hälsotillståndet. Om läkaren ser att ytterligare utredning behövs får du en remiss till din husläkare för fortsatt utredning samt uppföljning.

Hälsokontroll omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Kostnaden för hälsokontroll är 2200 kr.