Hemblodtrycksmätning

Mäta eget blodtryck med halvautomatiserad blodtrycksutrustning är ett bra komplement till blodtrycksmätning på vårdcentralen och kan vara värdefull i att ställa diagnos samt följa upp blodtrycksbehandling.

Hur går man till väga? 

  1. Använd halvautomatisk validerad blodtrycksutrustning avsedd för överarm. Utrustning för blodtrycksmätning på handleder rekommenderas inte med anledning av att mättekniken saknar fortfarande validering 
  1. Välj blodtrycksmanschett med adekvat bredd. En alltför smal eller bred manschett ger en över- respektive underskattning av blodtrycket
  1. Blodtrycket mäts efter 5-10 minuters vila och i sittande.  Undvik kaffe, tobak eller fysisk aktivitet 30 minuter före mätningen 
  1. Sitt bekvämt med stöd för ryggen och fötterna på golvet (ej korslagda ben). Armen ska vila bekvämt med överarmen i hjärthöjd.
  1. Mät blodtrycket i båda armar först gången och välj armen med högst tryck (om mer än 10mm Hg skillnad) för fortsatta mätningar. Vid lika tryck används enligt praxis höger arm.
  1. Mät morgon och kväll, tre mätningar varje gång med 1-2 minuters mellanrum.
  1. Mät under minst tre dagar, men helst alla dagar under en vecka för diagnostik, för att validera terapiförändringar inför ett besök. Exkludera dag 1 och medelvärdesberäkna sedan alla. Vid långvarig uppföljning, mät minst en gång andra till fjärde veckan. 
  1. Registrera mätresultaten i en loggbok eller elektroniskt för att kunna visa alt. lämna till sjuksköterska eller läkaren på vårdcentralen