Medarbetare

Receptionister

S Holm
A Kiviharju
H Doole
K Randeberg

I Pettersson

Läkare

P Mangold(Specialist i Allmänmedicin)
B Tabibzadeh(Specialist i Allmänmedicin)
S Ahuja(Specialist i Allmänmedicin, Medicin doktor)
K Wallin(Specialist i Allmänmedicin)
A Georgiou(ST-läkare)
A Cederlund(AT-läkare)
A Shafqat(ST-läkare)
S Sultana(ST-läkare)

Sjuksköterskor

H Aspberg(Diabetes Distriktsköterska)
M.Turan(Distriktssköterska)
C Kusi-Asare(Distriktsköterska)
A Zahn(Astma/ KOL Distriktssköterska)
H Falkum Arboix(Sjuksköterska Smittskyddsansvarig)
A Ekendahl(Sjuksköterska)
J Eklöf(Sjuksköterska)
S Holm

Z Nayel
(Sjuksköterska)

(Sjuksköterska)

Undersköterskor

Y Bolin
M Riquelma
J Petersson

Psykoterapeuter/Psykolog

T Vestberg(Psykolog, PH.D)
A Mansner(Psykolog )