Miljöpolicy

Miljöarbetet på Huvudsta Vårdcentral AB ska gynna miljön, så att ohälsa förebyggs.

Miljöarbetet förbättrar vi ständigt i de val vi gör i det dagliga arbetet.

Vi ska följa för oss gällande bindande krav inom miljöområdet.

Vi ska minska sjukvårdsområdets miljöpåverkan genom att:

  • Förebygga skadliga utsläpp i miljön som beror på vår verksamhet, där läkemedelshantering särskilt ska beaktas.
  • Välja material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar
  • Ta hänsyn till miljöpåverkan vid beslut
  • Höja miljömedvetandet hos våra medarbetare

Sanjay Ahuja, VD Huvudsta Vårdcentral

Vi följer föreliggande miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav.

Miljöarbetet styrs genom ledningsprocess samt revision och certifiering.

Vårt ledningssystem är granskat och uppfyller kraven i ISO 14001:2015