COVID 19 VACCINATIONER

Till dig som är född 1941 och tidigare som fått brev från Region Stockholm om bokning av vaccinationstid för COVID 19 på vårdcentralen:

Tillgång och leverans av vaccin är fortsatt begränsad. Vi kommer att kalla och boka in dig för vaccination successivt under kommande veckor beroende på ålder och samsjukhet.

Vecka 11 är det listade patienter som är 90 år och äldre som erbjuds dos 1 COVID 19 vaccin på Huvudsta Vårdcentral.

Tillgången på vaccin avgör när vaccinationen av olika målgrupper kan starta och i vilken takt det kan genomföras.

Fas 1 – Invånare över 18 år som har insatser från hemsjukvård, assistenter eller hemtjänst samt vuxna personer i samma hushåll. Vaccinering påbörjas v 8

Fas 2 – Invånare födda 1956 eller tidigare. Specifika riskgrupper, personer som genomgått transplantationer m m. All personal inom hälso och sjukvård. Finns ännu inget besked om startdatum.

Fas 3 – Invånare 18-64 år som tillhör riskgrupp. Invånare födda mellan år 1957 – 1961. Finns ännu inget besked om startdatum.

Nedan kan du läsa hur vi ligger till i planeringen. Listan uppdateras veckovis.

Vecka 8: levererats 60 doser, vaccinerade patienter 60 st Fas 1
Vecka 9: levererats 66 doser, vaccinerade patienter 66 st Fas 1
Vecka 10: levererats 12 doser, vaccinerade patienter 12 st Fas 1