Prisuppgifter

Du som är under 18 år eller 85 år och äldre betalar ingen avgift.

Besöksavgifter för patienter mellan 18-84 år

Läkare:                                       275 sek
Sjuksköterska:                        275 sek
Undersköterska:                    275 sek
Psykolog/psykoterapeut   275 sek

Högkostnadsskydd och frikort

När du har kommit upp i 1400 sek inom 12 månader från det första besöket hos vårdgivaren inom landstinget, får du ett elektroniskt högkostnadsskydd och frikort.

Avbokning och uteblivet besök

Vid avbokning som sker senare än 24 timmar före den bokade tiden få du betala
full besöksavgift. Du betalar avgift för uteblivit besök även om besöket hade
varit avgiftsfritt, exempelvis för äldre över 85 år eller barn och ungdomar under
18 år. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för
uteblivet besök. Avgiften för sen avbokning/ utebliven tid är 400:- gäller samtliga vårdgivare.

Intyg

För intyg gäller inte landstingets ordinarie patientavgifter. En särskild avgift tas
för dessa. Högkostnadsskydd eller frikort gäller inte.