Psykolog till Huvudsta VårdcentralAnnons

Huvudsta Vårdcentral är en välfungerande vårdmottagning belägen i Huvudsta centrum i Solna, väl knuten med allmänna kommunikationsvägar.

Vårdcentralen arbetar med primärvårdsuppdrag från Region Stockholm och har högt förtroende hos våra cirka 7900 patienter i olika åldrar listade hos oss.

Vårdcentralen präglas av ett brett prestigelöst samarbete och ömsesidig dialog mellan personalkategorier, god arbetsmiljö, högt patientsäkerhetstänk, korta beslutsvägar, stabilt ledarskap och kontinuerlig strävan att erbjuda god och säker vård till våra patienter. 

Nu söker vi en psykolog på 40–50% tjänstgöringsgrad. 6 månaders provanställning tillämpas. Våra öppettider är vardagar kl. 08-17. 

I din roll som psykolog arbetar du främst med bedömning, psykologisk rådgivning och KBT-behandling av vuxna patienter med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. 

Du kommer att arbeta självständigt samt samarbeta brett med din psykologkollega, läkarteamet samt rehabiliteringskoodinator. Handläggning och behandling av stress och psykiska åkommor är inte minst ett prioriterat område utan även ett område med särskilt intresse hos oss sedan många år tillbaka. 

”Öppen dörr” policy tillämpas för att ha löpande dialog sinsemellan kollegor samt kontinuitet i kliniska beslut för våra patienter. 

Vi är en populär arbetsplats och ser en sakta tillströmning av patienter på grund av nyinflyttning inom vårt upptagningsområde.

Du erbjuds en arbetsplats präglad av arbetsglädje, högt i tak och personligt engagemang. Den lokala enhetens självstyre säkerställer en stabil organisation med fokus på medarbetarens personliga utveckling och tillvaratagande av individuella kompetenser. Individuell lönesättning tillämpas. Vi har kollektivavtal och är anknutna till företagshälsovård.

Egenskaper som krävs förutom formella kvalifikationer är att du är noggrann, vill ta hand om människor, tar personligt ansvar, gärna arbetar förebyggande samt teambaserat och vill utveckla dig och ditt uppdrag. Tidigare erfarenhet av ACT, IPT eller PDT är meriterande.

Frågor och ansökan med personligt brev och CV, skickas till sa@huvudstavard.se.

Välkommen med din ansökan!

Sanjay Ahuja, leg.läk, med.dr

Specialist i Allmänmedicin/VD Huvudsta Vårdcentral

Storgatan 70 A, Solna