Psykoterapeut

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt.

Det kan handla om nedstämdhet, ångest, utmattning, psykiskt trauma, sömnbesvär, stress samt sorg och kris.

Om besvären vuxit sig så pass stora att du behöver omhändertas i psykiatrisk specialistvård erbjuder läkare vidareremittering.

För att komma till oss på Huvudsta Vårdcentral behöver du vara listad och ha en remiss från din läkare. Din läkare lämnar över vidare information om hur du kommer i kontakt med oss.

Hjälplinjen på 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar kl. 13-22 på telefonnummer : 077-122 00 60.