Receptförnyelse

Patienter som har en stående ordination som används dagligen eller i perioder för kroniska åkommor och har fått recept utskrivna av oss tidigare kan få recept förnyade av oss.

Dina recept hanteras inom 3-5 dagar och skrivs ut elektroniskt.

Du förnyar dina recept

Enklast via mina vårdkontakter genom inloggning 1177.se
Telefon under vår ordinarie öppentider

Uppgifter som behövs vid receptförnyelse

Namn och personnummer
Läkemedels namn och stryka
Dosering

Observera att vi inte förnyar läkemedel som förskrivits av specialister utanför vårdcentralen. Detta med anledning av att uppföljning och ställningstagandet till fortsatt vård och behandling inom specialistvård utanför vårdcentral riskerar att falla bort när patienter hör av sig till oss istället för till den ansvariga enheten inom specialistsjukvården.