Regler och tidsramar gällande sjukskrivning

Du måste lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren efter sjunde sjukdagen. Vissa arbetsgivare kräver sjukintyg redan första sjukdagen

Om du inte kan arbeta under din vanliga arbetstid betalar din arbetsgivare sjuklön till dig istället för din vanliga lön under de första 14 dagarna. Det är arbetsgivaren som avgör om du har rätt till sjuklön de första 14 dagarna

Fr.o.m dag 15 måste du själv ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. 

Samtidigt ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan

Försäkringskassa behöver ett läkarintyg för att ta ställning till din ansökan om sjukpenning. 

Intyget skickas elektroniskt till Försäkringskassan av din läkare. Via e-tjänsten mina vårdkontakter på 1177.se kan du ladda ner ditt läkarintyg 

Ett sjukintyg i sig från läkare garanterar inte att arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna eller att Försäkringskassan beviljar sjukpenning därefter. I vissa fall kan Försäkringskassan kräva kompletteringar från läkaren som utfärdat sjukintyg. Försäkringskassan kan avslå rätten till sjukpenning trots sjukintyg samtidigt som du erbjuds möjlighet att överklaga beslutet

  • Mellan 15 och 90 dagar betalar Försäkringskassan ut sjukpenning om du inte kan utföra dina vanliga arbetsuppgifter eller annat tillfälligt arbete hos din arbetsgivare. 
  • Mellan 91 och 180 dagar betalar Försäkringskassan ut sjukpenning men endast om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. 
  • Mellan 181 och 365 dagar kan du endast få sjukpenning från Försäkringskassan om du inte kan utföra arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. 

Detta gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till arbete hos din arbetsgivare från dag 366. 

  • Efter 365 dagar kan du bara få sjukpenning om du inte alls kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på hela arbetsmarknaden. 

Tidsgränsen gäller oavsett om du är sjukskriven heltid eller deltid. 

Om det finns begränsning i din arbetsförmåga då din sjukskrivning löper ut behöver du återigen uppsöka din läkare som tar förnyad ställning till din arbetsförmåga. 

Om du inte redan har fått tid för återbesök behöver du själv ringa och boka en tid i förväg.