Sjukskrivning

Svåra livshändelser, konflikt på arbetet eller i hemmet, oro och sömnbesvär och annat kan göra att man mår dåligt men detta ger inte rätt till sjukpenning från Försäkringskassan.

Det är endast om du har en sjukdom eller skada som påverkar din förmåga att utföra dina aktuella arbetsuppgifter som det blir aktuellt med sjukskrivning. 

Det går i många fall att arbeta trots sjukdom eller skada. 

Om du är arbetslös är det svårt att motivera en sjukskrivning.

Om din förmåga är nedsatt och begränsar dina möjligheter att arbeta och att utföra dina arbetsuppgifter kommer det beskrivas tydligt i ett sjukintyg av din läkare. Av denna anledning ska du beskriva dina arbetsuppgifter vid besöket hos läkaren. I sjukintyget anges under vilken tidsperiod och i vilken omfattning du behöver  vara sjukskriven.

Läkaren kommer att fråga dig konkret om dina arbetsuppgifter samt bedöma hur skadan eller sjukdomen nedsätter din fysiska och psykiska förmåga (funktionsnedsättning) och hur detta i sin tur påverkar din möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter (aktivitetsnedsättning). 

Denna så kallade DFA kedjan ligger till grund för Försäkringskassans bedömning (D-står för diagnos, F för funktionsnedsättning, som i sin tur leder till A-aktivitetsbegränsning) om huruvida du är berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan.

Mer praktisk information kring sjukskrivning hittar du här.