Videobesök

Teknisk- och samhällsutveckling gör det nödvändigt att patienter erbjuds alternativa sätt att få vård. På Huvudsta Vårdcentral erbjuder vi videobesök som ett alternativ till fysiskt besök. Ett videomöte fungerar ungefär som ett fysiskt besök med skillnaden att du som patient befinner dig på annan plats och kommunicerar via videosamtal.

Syftet med videomöte är att följa upp ditt tillstånd utan att du behöver komma på ett fysiskt besök till Huvudsta Vårdcentral. Du kan även har erbjudits videobesök för att ordna med en remiss eller intyg. 

Du och din behandlande läkare eller sjuksköterska kommer överens om datum och tid för videobesök. Din vårdgivare utför alla nödvändiga bokningar.

Ett videobesök kostar precis lika mycket som ett fysiskt besök på vårdcentralen. 

Du som är under 18 år eller över 85 år och äldre, betalar  ingen avgift. 

Högkostnadsskydd och frikort gäller. 

Senast 24 timmar innan ditt videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet videobesök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Du betalar din patientavgift via faktura som skickas till folkbokföringsadressen

Enklast använder du dig av en smart mobiltelefon för att koppla upp dig. 

Du behöver ladda ner vår app ”Huvudsta Vårdcentral” från App Store alt. Google Play. Appen finns att ladda ner till både iOS och Android mobilenheter

Därutöver behöver du ha installerat ett mobilt BankID för att kunna legitimera dig vid videobesöket. 

Videobesöket spelas inte in och uppkopplingen är krypterad. 

Du behöver ge ditt samtycke till videobesöket. Vi för patientjournal vid videobesök.