Beroende-framkallande läkemedel

Du har fått ett beroendeframkallande läkemedel på recept. 

För att kunna säkerställa en säker behandling och hög patientsäkerhet lämnas denna information till dig som har fått recept på ett beroendeframkallande läkemedel.

Vad är beroende eller skadligt bruk av läkemedel?

Beroende eller skadligt bruk av läkemedel är ett faktum när:

 • man använder allt större doser av läkemedel för att uppnå samma effekt och därmed löper risk att tappa kontroll över sin egen konsumtion av läkemedlet.
 • det uppträder abstinenssymtom när man inte tar läkemedlet.

Vissa människor har lättare än andra att utveckla ett skadligt bruk av beroendeframkallande läkemedel. Vilka dessa människor är går inte att veta i förhand. 

Hur kan man minimera risken av beroende eller skadligt bruk av läkemedel?

 • Läkemedlet ska endast användas när övriga icke-beroende framkallande läkemedel eller behandlingssätt har prövats och inte gett tillräckligt effekt.
 • Läkemedlet ska användas så kort tid som möjligt.
 • Läkemedlet ska tas efter läkarens ordination.
 • Läkemedlet ska inte kombineras med alkohol eller andra droger.

Ibland behöver det beroendeframkallande läkemedlet användas under en längre period. Detta innebär att behandlingen behöver utvärderas och omprövas av förskrivaren med jämna mellanrum. 

Du har ett särskilt eget ansvar att följa rekommendationer angivna nedan.

 • Håll dig till överenskommelse med föreskrivaren om hur behandlingen ska ske samt hur receptförnyelse ska ske och med vilket intervall.
 • Håll god ordning på dina beroendeframkallande läkemedel och recept. Var medveten om att borttappade läkemedel inte ersätts med nya recept. Ge inte dina läkemedel till någon annan.
 • Införskaffa inte beroendeframkallande läkemedel från något annat håll.
 • Lämna in läkemedelsförteckningen alternativt samtycke till att läkemedelsförteckningen ska kunna hämtas elektroniskt.
 • Avbryta behandling när förskrivaren förespråkar detta. Att försöka påverka förskrivaren med hot eller våld till fortsatt förskrivning av recept eller ändra ordination på egen hand innebär att behandlingen avbryts omedelbart.