Synpunkter

Vi på Huvudsta Vårdcentral vill ge dig en god och säker vård samt ett gott bemötande.

Därför vill vi gärna veta vad du som patient eller anhörig tycker om den vård vi ger. 

Fr.o.m. 1 januari 2018, är det till vårdgivarna dvs. den aktuella verksamheten som man ska vända sig i fösta hand för att lämna synpunkter och klagomål. Det kan du göra både som patient och anhörig. Det är vi som kan förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen. Vi bekräftar omgående att vi har tagit emot dina synpunkter och svarar på ärendet inom fyra veckor. Undantagsvis i komplexa ärenden som kräver utredning då det kan ta något längre tid. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Om du har varit med om något som du inte är nöjd med kontaktar du:

Huvudsta Vårdcentral
Verksamhetschef dr. Sanjay Ahuja
Storgatan 70 A
171 52 SOLNA
Tel: Vår bokningstelefon 

Patientnämnd i Stockholm

Du kan även vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientnämnden i Stockholms läns sjukvårdsområde. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som fungerar som en länk mellan patienten och vården. Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Patientnämnden kan också ge råd och stöd angående vilka rättigheter du har i vården och hur du söker ersättning för en skada du har fått. 

Läs mer på deras webbplats: patientnamndenstockholm.se 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Vid bestående skada, ett väsentligt ökat vårdbehov eller dödsfall kan IVO utreda ditt klagomål. Först ska du dock ha kontaktat verksamheten eller patientnämnden.

För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål ska du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat. 

Läs mer på deras webbplats: www.ivo.se