Lista dig

Det är enkelt att lista dig och dina barn.

Vårdval innebär att du själv får välja vilken vårdcentral/husläkare du önskar lista dig och dina barn vid.

Vår ambition är hög tillgänglighet och god kontinuitet i relationen med våra patienter. Val av husläkare underlättar detta och ökar kvalitet i vården.

Du fyller i en valblankett och lämnar den till oss. Du står kvar hos den vårdcentral/husläkare du valt tills dess du själv väljer att byta.

Du kan välja ur följande alternativ för att lista dig hos oss:

Fyll i formuläret och skicka till:

”Listning”
Huvudsta Vårdcentral
Storgatan 70
171 52 Solna

Välkommen att lista dig hos oss!