Fysisk Ergonomi

  • Lägg upp ett schema tillsammans med din arbetsledare eller närmastechef för arbetsdagen.
  • Planera in tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna 
  • Anpassa arbetsstation för att undvika arbeta med böjd eller vriden rygg, armar ovanför axelhöjd, obekväma ansträngande arbetsställningar. 
  • Begränsa uppgifter som innebär repetitivt arbete. Lägg in variation i arbetsuppgifterna
  • Undvik alltför tunga manuella uppgifter (lyfta, bära, skjuta eller dra). Använd hjälpmedel eller redskap för rullande hantering (exempelvis vagn, dragkärra).
  • Dela upp i mindre arbetsuppgifter, framför allt som kräver större fysisk ansträngning.
  • Lägg in sekundära arbetsuppgifter som inte kräver fysisk belastning.
  • Se över arbetsuppgifter och arbetsförhållanden med jämna mellanrum.
  • Berätta för medarbetare varför vederbörande har anpassade arbetsuppgifter och hur länge.