Kognitiv Ergonomi

 • Lägg upp ett schema tillsammans med din arbetsledare eller närmaste chef. 
 • Eftersträva struktur och skapa rutiner för arbetsdagen. 
 • Gör en kort avstämning innan arbetsdagen. 
 • Börja med arbetsuppgifter som är enkla, väldefinierade och avgränsade i tid. Öka komplexiteten och omfattning av arbetsuppgifter långsamt. 
 • Inledningsvis kan det vara helt andra arbetsuppgifter än de ordinarie arbetsuppgifterna.
 • Beräkna tidsåtgång för utförande av arbetsuppgifter med god marginal
 • Anpassa arbetsuppgifter efter energinivån. Arbetsuppgifter som kräver högre koncentration eller skiftande uppmärksamhet ska delas upp i mindre arbetsbitar. Byt mellan stillasittande och stående/fysiska arbetsuppgifter
 • Ta pauser under och mellan arbetsuppgifter och lägg regelbunden återhämtning under arbetsdagen.
 • Skapa en variation i dina arbetsuppgifter som kräver olika mycket av din kognitiva förmåga.
 • Lägg in sekundära arbetsuppgifter som inte kräver större  koncentrationsbehov eller skiftande uppmärksamhet. 
 • Be om att få arbeta i en lugnare miljö, företrädesvis vid avskild arbetsplats, med möjlighet att begränsa yttre stimuli såsom höga ljud, simultana telefonsamtal, korridorspring eller närhet till lunch/kafferummet.
 • Ta itu med en sak i sänder. Låt bli att agera på impuls.
 • Använd hjälpmedel för att komma ihåg eller få påminnelse. Använd tekniska system som du är väl bekant med och be om hjälp om tekniken strular
 • Dina kognitiva begränsningar syns inte. Berätta för dina arbetskollegor om dina nedsättningar och ta hjälp av omgivningen.
 • Stäma av regelbundet med din arbetsledare eller närmaste chef. Boka in avstämningsmöten  med jämna mellanrum
 • Be om att få en stödperson i arbetslaget som du kan vanda dig till avseende små frågor och som påminner dig om att hålla tider och ta pauser