Prislista

Vaccination Avgift
TBE, Encepur 440 kr (vuxen)
390 kr (barn 0-16 år)
Influensa vaccin, Vaxigrip Tetra 380 kr
Pneumokock vaccin (Pneumovax) 350 kr
Kolera & turistdiarré (Dukoral/ dos) 400 kr
Hepatit B, Engerix 450 kr (vuxen)
350 kr (barn 0-16 år)
Hepatit A + B, Twinrix 630 kr (vuxen)
480 kr (barn 0-16 år)
Difteri och stelkramp, dTe Booster 390 kr
Triaxis (Difteri, stelkramp,  kikhosta) 470 kr